پکیج استاندارد شغلی مهندسی و تأمین قطعات

    280,000 تومان