آرشیو دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده

ابعاد شایستگی چیست؟

  – دانش: فرايند توسعه دانش و معلومات نظری، به گونه معمول از راه تحصيل در سطوح دانشگاهی حاصل می‌شود. توسعه دانش و معلومات زيربنای توسعه مهارت‌ها و نگرش به شمار می‌آيد و به تنهايی و به خودی خود، تاثير چندانی در توسعه شايستگی‌های مديريتی ندارد.   – مهارت: توانايی پياده‌سازی علم در عمل. مهارت […]

شایستگی شغلی

امروزه، رقابت شديد و تغييرات فناوری، فشار زیادی را بر سازمان‌ها و شیوه‌های متنوع آن‌ها در افزايش بهره‌وری نیروی انسانی‌شان وارد مي‌­سازد. اکنون از نیروی کار سازمان‌ها، انتظار می‌رود، تاثير بيشتری در توليدات و خدماتی كه ارائه می‌دهند، داشته باشند. اين درست همان چیزی است که موجب شده در محيط رقابت، شايستگی اهميت يابد. تعریف […]

چرا شایستگی ها مهم هستند؟

منظور از تعيين شايستگى، ارزيابى درجه كفايت و لياقت كاركنان، از لحاظ انجام وظايف، مشاغل محوله و پذيرش مسئوليت‏‌ها در سازمان است. تعریف شایستگی‌ها، هم برای سازمان و هم برای کارکنان اهمیت دارد. آن‌ها مهارت‌ها و خصوصیاتی را توصیف می‌کنند که مدیران و کارکنان نیاز دارند تا یک فرهنگ سازمانی جدید را ایجاد کنند و […]